درباره ما

کارخانه ی مواد غذایی به یام

                                                                                               کارخانه مواد غذایی به یام

به سایت کارخانه مواد غذایی به یام خوش آمدید ، سایت حاضر حاصل تلاش تعدادی از کارشناسان صنایع غذایی می باشد که سالها در عرصه صنعت غذا حضور موثر داشته و با نقاط ضعف و قوت و پتانسیل های آن آشنایی دارند.

بر این باور هستیم که در این صنعت نیز اطلاعات ، عاملی تعیین کننده و راهگشا می باشد لذا تلاش می کنیم تا در این وب سایت با تامین اطلاعات و تسهیل ارتباطات در همه سطوح صنعت غذا برای مخاطبانمان راه دستیابی ایشان به اهداف تجاریشان راهموارتر سازیم.

صاحبان محترم صنایع ، دانشگاهیان وکارشناسان محترم ، سازمان ها و ارگان ها و انجمن های مرتبط ، کارکنان وکارگران و دانشجویان عزیز ، کلیه دست اندرکاران صنعت غذای کشورو نهایتاً اقشار مختلف مردم به عنوان مخاطب و در اصل پشتیبان واقعی ما می باشند.

انتظار داریم در جهت نیل به هدف و تامین هرچه بیشتر رضایتمندی شما بازدیدکنندگان محترم ، از پیشنهادات و انتقادات سازنده شما بهره مند شویم.